Formularz zgłoszeniowy Zadzwoń do nas

Hiszpański dla uczniów SP

Dla nas to?

Przede wszystkim relacja, oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku. To zarażanie hiszpańskim bakcylem, a także odpoczynek od „ławkowych” lekcji. Priorytetem jest dla nas budowanie w dzieciach/młodzieży poczucia sukcesu. Starannie przygotowane materiały, zabawy włączające ruch, zachęcające do współpracy, wspólne projekty, przemycanie kulturowych wiadomości do nauki języka.

Kierujemy się zasadą mniej znaczy więcej - stąd dużo powtórek i „recykling” słówek i materiałów.

Elementy teatru

Elementy teatru

dialogi z wykorzystaniem nowo poznanych struktur

Dialogi z wykorzystaniem nowo poznanych struktur

Spiewanie

Gry i zabawy

projekty

Projekty

ruch

Ruch

praca z platformą

Zadania interaktywne

Jak uczymy?

BAWIMY wykorzystując uniwersalne gry nastawione na osiągniecie określonego CELU językowego oraz RUCH. W młodszych grupach skupiamy się słownictwie, mówieniu i słuchaniu. W zależności od wieku i poziomu uczniów, gdy widzimy GOTOWOŚĆ, wprowadzamy bardziej świadomą naukę języka.

Kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności- już 8letnie dzieci bawiąc się uczą się zamawiać lody czy kupić wejściówkę do zoo.

Dużą uwagę przykładamy do potrzeby relacji i akceptacji w grupie wśród dzieci w wieku szkolnym, a także potrzeby większej autonomii. Ważna jest także atmosfera panująca na zajęciach i wspieramy postawy wzajemnej pomocy i współdziałania. Chcemy by atmosferze wzajemnej akceptacji rozwinęli „hiszpańskie” skrzydła.

Poza standardowymi lekcjami, mamy też lekcje projektowe (dzieci uczą się robić mapy myśli, przygotowują wspólną pracę, wprowadzamy elementy teatru i historie, gotujemy po hiszpańsku czy idziemy na wspólny piknik by poćwiczyć nazwy produktów spożywczych.)

Ważne

Dbamy też by nauka języka była LEKKA i NATURALNA, jednocześnie uznajemy zasadę by aby nauczyć języka fundamentalne jest kontynuowanie kontaktu z nim w domu- stąd playlisty i nagrania do osłuchiwania się. Po każdej lekcji uczniowie otrzymują pracę domową w postaci interaktywnych ćwiczeń, filmów do obejrzenia by utrwalić słownictwo. Na zakończeniu działu przygotowujemy (uwielbiane) interaktywne quizy.

Formularz zgłoszeniowy

  Ogólny schemat naszych lekcji

  REPASO

  Pytania kontrolne na wejście- powtórka słownictwa z poprzedniego tematu (4 min.)

  EL CĺRCULO

  • ronda de preguntas- zadajemy sobie pytania, rzut piłką; (3 min.)
  • wprowadzenie nowego słownictwa na podstawie kart obrazowych; (3- 8 min.)
  • el concurso- zgadywanie słów, zabawy z nowo wprowadzonym słownictwem (5- 10 min.)
  • domino/memory/ zabawa statyczna- utrwalenie poprzednich tematów (4-6 min.)

  ARRIBA

  Ćwiczenie ruchowe dla utrwalenia materiału (piosenki, śpiew, reagowanie całym ciałem, kalambury i wiele innych)- 10- 15 min.

  MESA

  Ćwiczenia utrwalające w podręczniku/ karta pracy- 8- 15 min.

  A GUARDAR

  Porządkujemy salę, odkładamy na miejsce pożyczone materiały (w tle zawsze hiszpańska piosenka)- 3 min.

  Efecto WOW:

  • INTERACTIVO- ćwiczenia powtórkowe utrwalające: zadania interaktywne, quizy interaktywne (kahoot)- 5- 10 minut.
  • ALFOMBRA MAGICA- ulubione, uniwersalne, AUTORSKIE zabawy holamolowe np. „makaron’, koszykówka na słówka, „zenek”)- 5- 10 min.

  ADIÓS

  W kole, szybka powtórka nowych treści, żegnamy się.

  Nasze Superpoderes

  Supermoce, które pomogą Twojemu dziecku zdobyć koronę hiszpańskiego

  Śpiew i taniec

  • piosenki powiązane z danym tematem, to nie tylko dobry sposób na zapamiętanie zwrotów, służą nam także jako tło do aktywności ruchowych i dynamicznych, np. gdy zatrzyma się piosenka uczniowie mają znaleźć fiszkę z danym słowem i ułożyć z nim zdanie; używamy piosenek z platformy Rockalingua oraz wybranych przez nas piosenek z YouTube;

  Teatr

  • powiązane z danym tematem proste i coraz bardziej złożone historie, elementy teatru pojawiają się na każdych zajęciach, lektorzy prezentują aktorskie zdolności przedstawiając materiał, tak by zapadł uczniom w pamięci;

  Dobra zabawa, humor, relacja

  • emocje i humor to istotne elementy naszych zajęć, zależy nam by język hiszpański budził pozytywne skojarzenia; był zabawą i przygodą; staramy się by nasza relacja z grupą oparta była na życzliwości i wzajemnym szacunku (uwaga- wymagamy tego także od Twojej pociechy);

  Budowanie kompetencji językowej

  • dzieci od pierwszej lekcji mówią po hiszpańsku, odpowiadają, tworzą pytania, budują mini dialogi- bazują tutaj na utartych i wielokrotnie powtarzanych schematach. Jednak długoterminowym celem naszego kursu jest zdobycie kompetencji językowej- rozumianej jako łączenie zdobytej wiedzy do tworzenia autonomicznych komunikatów- to wymaga bardzo dużej świadomości języka i…. czasu. Widzimy jednak jak HolaMolkom (nie od razu, i nie po miesiącach nauki) się to udaje i napawa nas to ogromna dumą!

  Praca przy stolikach

  • by „osadzić” materiał z lekcji, odpocząć po aktywnościach ruchowych oraz by świadomie przetworzyć wprowadzony materiał, na każdych zajęciach spędzamy ok. 8- 15 minut przy stolikach. Rozwiązujemy proste zadania gramatyczne, robimy wykreślanki, uczymy się robić mapę myśli, przeprowadzamy ćwiczenia aktywnego słuchania i pisania, zapoznajemy się z pisownią słów, które zostały wprowadzone na początku lekcji w sposób naturalny;

  Pozytywny feedback

  • uśmiechy, pochwały, zawsze nagradzamy i te małe, i duże sukcesy językowe, wszelkie próby tworzenia samodzielnych komunikatów po hiszpańsku spotykają się z naszym ogromnym uznaniem. Jesteśmy nastawieni na rozwój!

  Prostota

  • pragniemy by nauka była lekka i jednocześnie to uczeń był w centrum procesu, i to on mówił i działał przez większość lekcji, dlatego przykładamy ogromną wagę do tego by materiały były proste, skłaniające do interakcji, by nie przymuszać uczniów do zbyt trudnych zadań z którymi ciężko im sobie poradzić, lecz by budować w nich poczucie sukcesu, że sí, potrafią! W ten sposób robiąc mniej, osiągamy więcej.

  Rutyna i dynamika

  • przy dużej dynamice naszych zajęć bardzo dbamy o stałe elementy naszej lekcji, by zapewnić uczniom (zwłaszcza tym młodszym) poczucie bezpieczeństwa;

  Metoda naturalna

  • lekcje prowadzone są po hiszpańsku, nauczyciel tworzy proste zdania, przemycając w nich zwroty, które ćwiczone są na danym poziomie, w sali opisane są „przydatne wyrażenia” z których mogą korzystać nasi uczniowie; ponadto, aby umożliwić zrozumienie nauczyciel podpiera swoje wypowiedzi dużą ilością przykładów oraz materiałami graficznymi; od początku też uczymy naszych uczniów, że istotne jest uchwycenie ogólnego sensu wypowiedzi (niekoniecznie zrozumienie każdego wyrazu z osobna i rozkładanie zdania na części pierwsze); dozwolone jest używanie języka polskiego (w sytuacjach trudnych, w celu rozładowania konfliktów lub wytłumaczenia w szybki sposób zasad bardziej skomplikowanego zadania czy gry);

  Ruch, rytm i rym

  • reagowanie całym ciałem, kalambury, powtarzanie zwrotów w różnym rytmie, wymowanki, proste wiersze do zapamiętanie- jak np. nasz autorski „w lodziarni”; korzystamy z nich zwłaszcza w przypadku zwrotów, których zapamiętanie sprawia większe problemy naszym uczniom;

  Projekty

  • cyklicznie wykonujemy wspólne oraz indywidualne projekty: urządzamy mini urodziny i poznajemy tradycje z nimi związane, uczniowie tworzą pytania konkursowe by w ten sposób przetworzyć materiał z lekcji oraz zintegrować się z innymi grupami;

  Zadania interaktywne

  • podczas każdej lekcji u starszych uczniów (od klasy III) pojawiają 1-2 nasze autorskie zadania interaktywne, w interaktywny sposób, w formie Quizu sprawdzamy także wiedzę naszych uczniów, ponadto do każdej lekcji tworzymy zadania autorskie korzystając z 3 ulubionych platform;

  Recykling słówek i gramatyki

  • na różne sposoby i za pomocą różnych zmysłów utrwalamy zwroty; zgodnie z naszym doświadczeniem oraz wiedzą o języku potrzebne są wielokrotne powtórki (jak pokazują badania- uczeń powinien przećwiczyć dane słowo, w różnych kontekstach, min. 10- 12 by zostało stale zapamiętane, my uważamy, że w przypadku dzieci powinno nastąpić to jeszcze częściej i było odpowiednio rozplanowane w czasie). Wracamy do zagadnień z ostatniej lekcji, miesiąca, roku.

  Zabawy autorskie

  • najczęstsze pytania przed lekcją to: „Proszę Pani o pogramy w Zenka?” „¿Czy będzie dziś makaron?. Zenek, Makaron czy Koszykówka na słówka- to nasze autorskie zabawy, które uwielbiamy, bo są uniwersalne- do zastosowania z każdą grupą i z każdym materiałem językowym, pomysł na nie wypłynął od uczniów podczas lekcji, a ja dodałam im cel językowy. WIN- WIN.

  Gry i pomoce dydaktyczne

  • maty do skakania, domina, memory, bingo, autorskie gry planszowe, piłka (tak, piłka LAMA jest faworytem), memory z obrazami i zabytkami hiszpańskich artystów, ilość pomocy, z które nam ułatwiają zdobycie wiedzy jest ogromna;

  Spirala, nie linia

  • Uczymy na zasadzie spirali- to oznacza, że „korpus językowy” czyli wiedza językowa Twojego dziecka zostaje stopniowo rozbudowywana. Jak to wygląda w praktyce, np. : w pierwszym roku nauki dzieci uczą się nazw zwierząt na farmie, będą opowiadać jakie mają kolory, opisywać ich części ciała (podstawowe: oko, ucho, buzia, nos, głowa), będą podawać które lata, biega czy pływa; w następnym roku poznają zwierzęta w ZOO, będą wybierać, które MIESZKA na farmie, które w ZOO, będą mówić które POTRAFI latać, biegać, pływać. W kolejnym roku poznają jeszcze więcej dzikich zwierząt, będą opowiadać o nich historię (wracając i utrwalając wiedzę, którą nabyli w poprzednich latach), poznają jakie części ciała mają zwierzęta (przypomną te podstawowe informacje i połączą z nowymi rogami, pazurami i ogonem), jako prace projektowa będą przygotowywać Alebrijes (magiczne stworzenia z Meksyku) i będą je opisywać za pomocą poznanych struktur. Słowem: przez 3 lata „znów” będą się uczyć o zwierzętach, tymczasem zmiany jakie będą zachodzić w głowach by połączyć stare z nowym będą ogromne. I fascynujące!

  Sprawdzanie wiedzy

  • na każdej lekcji sprawdzamy wiedzę naszych kursantów, nie potrzebujmey jednak do tego kartkówek, ocen, robimy to rzucając piłką, grając w kolory- systematycznie wracamy do tego co sprawia największą trudność. Wiemy, że nie wszyscy uczniowie są w danej chwili gotowi by zrozumieć zagadnienie, dlatego przez cykliczne powtórki i zasadę spirali odświeżamy treści. Pod koniec działów przeprowadzamy także Quizy interaktywne.

  Praca domowa

  • zajęcia odbywają się raz w tygodniu i wymagają ogromnego zaangażowania lektora i ucznia. Pojawiają się tu najlepsze i najcelniejsze materiały i aktywności. Oczywiście możemy spotkać się drugi raz by utrwalić treści z lekcji, lecz szanując Twój czas i czas Twojego dziecka, prosimy byście zarezerwowali drugi dzień na samodzielną pracę w domu: co lekcję przygotujemy interaktywną pracę domową a także udostępnimy filmy/nagrania zgodne z materiałem z lekcji. Uważamy, że będzie to dla uczniów bardzo pomocne w drodze do autonomiczności!

  Drogi rodzicu

  Co otrzymasz od kursu?

  • interaktywne zadania domowe do każdej lekcji;
  • materiały by pozostać w naturalnym kontakcie z językiem w domu: playlisty z piosenkami (dla dzieci młodszych) oraz nagrania i filmy (starsze dzieci)
  • grupę na whatsappie, w której będziesz w stałym kontakcie z lektorem (tam cyklicznie umieszczamy filmy oraz zdjęcia z naszych zajęć byś na bieżąco widział postępy HolaMolków)
  • 1 w roku konsultację/raport jakie umiejętności było gotowe zdobyć twoje dziecko;
  Informacje o kursie
  Czas trwania lekcji35 x 60 min
  Wielkość grupy6 - 8 dzieci
  Start kursuWrzesień
  Cena1800 zł / 2x 925 zł /10x 190zł
  150 zł- 200 zł wpisowe (obejmuje dostęp do platformy rodzica oraz e- dziennika, zestaw ucznia) - płatne w dniu zapisu.

  Zapisz się do naszego newslettera

  Obserwuj na bieżąco szkołę Hola Mola.