Formularz zgłoszeniowy Zadzwoń do nas

Hiszpański dla uczniów SP

Dla nas to?

Przede wszystkim relacja, oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku. To zarażanie hiszpańskim bakcylem, a także odpoczynek od „ławkowych” lekcji. Priorytetem jest dla nas budowanie w dzieciach/młodzieży poczucia sukcesu. Starannie przygotowane materiały, zabawy włączające ruch, zachęcające do współpracy, wspólne projekty, przemycanie kulturowych wiadomości do nauki języka.

Kierujemy się zasadą mniej znaczy więcej - stąd dużo powtórek i „recykling” słówek i materiałów.

Elementy teatru

Elementy teatru

dialogi z wykorzystaniem nowo poznanych struktur

Dialogi z wykorzystaniem nowo poznanych struktur

Spiewanie

Gry i zabawy

projekty

Projekty

ruch

Ruch

praca z platformą

Zadania interaktywne

Jak uczymy?

BAWIMY wykorzystując uniwersalne gry nastawione na osiągniecie określonego CELU językowego oraz RUCH. W młodszych grupach skupiamy się słownictwie, mówieniu i słuchaniu. W zależności od wieku i poziomu uczniów, gdy widzimy GOTOWOŚĆ, wprowadzamy bardziej świadomą naukę języka.

Kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności- już 8letnie dzieci bawiąc się uczą się zamawiać lody czy kupić wejściówkę do zoo.

Dużą uwagę przykładamy do potrzeby relacji i akceptacji w grupie wśród dzieci w wieku szkolnym, a także potrzeby większej autonomii. Ważna jest także atmosfera panująca na zajęciach i wspieramy postawy wzajemnej pomocy i współdziałania. Chcemy by atmosferze wzajemnej akceptacji rozwinęli „hiszpańskie” skrzydła.

Poza standardowymi lekcjami, mamy też lekcje projektowe (dzieci uczą się robić mapy myśli, przygotowują wspólną pracę, wprowadzamy elementy teatru i historie, przygotowujemy proste hiszpańskie danie czy idziemy na piknik by poćwiczyć nazwy produktów spożywczych.)

Ważne

Dbamy też by nauka języka była LEKKA i NATURALNA, jednocześnie uznajemy zasadę by aby nauczyć języka fundamentalne jest kontynuowanie kontaktu z nim w domu- dlatego udostępniamy playlisty i nagrania do osłuchiwania się. Po każdej lekcji przygotowujemy dla naszych uczniów interaktywną pracę domową by mogli utrwalić słownictwo. Na zakończeniu działu przygotowujemy (uwielbiane) interaktywne quizy oraz standardowe testy (bez ocen).

Formularz zgłoszeniowy

  Ogólny schemat naszych lekcji

  REPASO

  Pytania kontrolne na wejście- powtórka słownictwa z poprzedniego tematu (4 min.)

  EL CĺRCULO

  • ronda de preguntas- zadajemy sobie pytania, rzut piłką; (3 min.)
  • wprowadzenie nowego słownictwa na podstawie kart obrazowych; (3- 8 min.)
  • el concurso- zgadywanie słów, zabawy z nowo wprowadzonym słownictwem (5- 10 min.)
  • domino/memory/ zabawa statyczna- utrwalenie poprzednich tematów (4-6 min.)

  ARRIBA

  Ćwiczenie ruchowe dla utrwalenia materiału (piosenki, śpiew, reagowanie całym ciałem, kalambury i wiele innych)- 10- 15 min.

  MESA

  Ćwiczenia utrwalające w podręczniku/ karta pracy- 8- 15 min.

  A GUARDAR

  Porządkujemy salę, odkładamy na miejsce pożyczone materiały (w tle zawsze hiszpańska piosenka)- 3 min.

  Efecto WOW:

  • INTERACTIVO- ćwiczenia powtórkowe utrwalające: zadania interaktywne, quizy interaktywne (kahoot)- 5- 10 minut.
  • ALFOMBRA MAGICA- ulubione, uniwersalne, AUTORSKIE zabawy holamolowe np. „makaron’, koszykówka na słówka, „zenek”)- 5- 10 min.

  ADIÓS

  W kole, szybka powtórka nowych treści, żegnamy się i dziękujemy za wspólną lekcję.

  Nasze Superpoderes

  Supermoce, które pomogą Twojemu dziecku zdobyć koronę hiszpańskiego

  Śpiew i taniec

  • piosenki powiązane z danym tematem, to nie tylko dobry sposób na zapamiętanie zwrotów, służą nam także jako tło do aktywności ruchowych i dynamicznych, np. gdy zatrzyma się piosenka uczniowie mają znaleźć fiszkę z danym słowem i ułożyć z nim zdanie; używamy piosenek z platformy Rockalingua oraz wybranych przez nas piosenek z YouTube;

  Teatr

  • powiązane z danym tematem proste i coraz bardziej złożone historie, elementy teatru pojawiają się na każdych zajęciach, lektorzy prezentują aktorskie zdolności przedstawiając materiał, tak by zapadł uczniom w pamięci;

  Dobra zabawa, humor, relacja

  • emocje i humor to istotne elementy naszych zajęć, zależy nam by język hiszpański budził pozytywne skojarzenia; był zabawą i przygodą; staramy się by nasza relacja z grupą oparta była na życzliwości i wzajemnym szacunku;

  Budowanie kompetencji językowej

  • dzieci od pierwszej lekcji mówią po hiszpańsku, odpowiadają, tworzą pytania, budują mini dialogi- bazują tutaj na utartych i wielokrotnie powtarzanych schematach. Jednak długoterminowym celem naszego kursu jest zdobycie kompetencji językowej- rozumianej jako łączenie zdobytej wiedzy do tworzenia autonomicznych komunikatów- to wymaga bardzo dużej świadomości języka i…. czasu. Widzimy jednak jak HolaMolkom (nie od razu, i nie po miesiącach nauki) się to udaje i napawa nas to ogromna dumą!

  Praca przy stolikach

  • by „osadzić” materiał z lekcji, odpocząć po aktywnościach ruchowych oraz by świadomie przetworzyć wprowadzony materiał, na każdych zajęciach spędzamy ok. 8- 15 minut przy stolikach. Rozwiązujemy proste zadania gramatyczne, robimy wykreślanki, uczymy się robić mapę myśli, przeprowadzamy ćwiczenia aktywnego słuchania i pisania, zapoznajemy się z pisownią słów, które zostały wprowadzone na początku lekcji w sposób naturalny;

  Pozytywny feedback

  • uśmiechy, pochwały, zawsze nagradzamy i te małe, i duże sukcesy językowe, wszelkie próby tworzenia samodzielnych komunikatów po hiszpańsku spotykają się z naszym ogromnym uznaniem. Jesteśmy nastawieni na rozwój!

  Prostota

  • pragniemy by nauka była lekka i jednocześnie to uczeń był w centrum procesu, i to on mówił i działał przez większość lekcji, dlatego przykładamy ogromną wagę do tego by materiały były proste, skłaniające do interakcji, by nie przymuszać uczniów do zbyt trudnych zadań z którymi ciężko im sobie poradzić, lecz by budować w nich poczucie sukcesu, że sí, potrafią! W ten sposób robiąc mniej, osiągamy więcej.

  Rutyna i dynamika

  • przy dużej dynamice naszych zajęć bardzo dbamy o stałe elementy naszej lekcji, by zapewnić uczniom (zwłaszcza tym młodszym) poczucie bezpieczeństwa;

  Metoda naturalna

  • lekcje prowadzone są po hiszpańsku, nauczyciel tworzy proste zdania, przemycając w nich zwroty, które ćwiczone są na danym poziomie, w sali opisane są „przydatne wyrażenia” z których mogą korzystać nasi uczniowie; ponadto, aby umożliwić zrozumienie nauczyciel podpiera swoje wypowiedzi dużą ilością przykładów oraz materiałami graficznymi; od początku też uczymy naszych uczniów, że istotne jest uchwycenie ogólnego sensu wypowiedzi (niekoniecznie zrozumienie każdego wyrazu z osobna i rozkładanie zdania na części pierwsze); dozwolone jest używanie języka polskiego (w sytuacjach trudnych, w celu rozładowania konfliktów lub wytłumaczenia w szybki sposób zasad bardziej skomplikowanego zadania czy gry);

  Ruch, rytm i rym

  • reagowanie całym ciałem, kalambury, powtarzanie zwrotów w różnym rytmie, wymowanki, proste wiersze do zapamiętanie- jak np. nasz autorski „w lodziarni”; korzystamy z nich zwłaszcza w przypadku zwrotów, których zapamiętanie sprawia większe problemy naszym uczniom;

  Projekty

  • cyklicznie wykonujemy wspólne oraz indywidualne projekty: urządzamy mini urodziny i poznajemy tradycje z nimi związane, uczniowie tworzą pytania konkursowe by w ten sposób przetworzyć materiał z lekcji oraz zintegrować się z innymi grupami;

  Zadania interaktywne

  • podczas każdej lekcji u starszych uczniów (od klasy III) pojawiają 1-2 nasze autorskie zadania interaktywne, w interaktywny sposób, w formie Quizu sprawdzamy także wiedzę naszych uczniów, ponadto do każdej lekcji tworzymy zadania autorskie korzystając z 3 ulubionych platform;

  Recykling słówek i gramatyki

  • na różne sposoby i za pomocą różnych zmysłów utrwalamy zwroty; zgodnie z naszym doświadczeniem oraz wiedzą o języku potrzebne są wielokrotne powtórki (jak pokazują badania- uczeń powinien przećwiczyć dane słowo, w różnych kontekstach, min. 10- 12 by zostało stale zapamiętane, my uważamy, że w przypadku dzieci powinno nastąpić to jeszcze częściej i było odpowiednio rozplanowane w czasie). Wracamy do zagadnień z ostatniej lekcji, miesiąca, roku.

  Zabawy autorskie

  • najczęstsze pytania przed lekcją to: „Proszę Pani o pogramy w Zenka?” „¿Czy będzie dziś makaron?. Zenek, Makaron czy Koszykówka na słówka- to nasze autorskie zabawy, które uwielbiamy, bo są uniwersalne- do zastosowania z każdą grupą i z każdym materiałem językowym, pomysł na nie wypłynął od uczniów podczas lekcji, a my dodaliśmy im cel językowy. WIN- WIN.

  Gry i pomoce dydaktyczne

  • maty do skakania, domina, memory, bingo, autorskie gry planszowe, piłka (tak, piłka LAMA jest faworytem), memory z obrazami i zabytkami hiszpańskich artystów, ilość pomocy, z które nam ułatwiają zdobycie wiedzy jest ogromna;

  Spirala, nie linia

  • Uczymy na zasadzie spirali- to oznacza, że „korpus językowy” czyli wiedza językowa Twojego dziecka zostaje stopniowo rozbudowywana. Jak to wygląda w praktyce, np. : w pierwszym roku nauki dzieci uczą się nazw zwierząt na farmie, będą opowiadać jakie mają kolory, opisywać ich części ciała (podstawowe: oko, ucho, buzia, nos, głowa), będą podawać które lata, biega czy pływa; w następnym roku poznają zwierzęta w ZOO, będą wybierać, które MIESZKA na farmie, które w ZOO, będą mówić które POTRAFI latać, biegać, pływać. W kolejnym roku poznają jeszcze więcej dzikich zwierząt, będą opowiadać o nich historię (wracając i utrwalając wiedzę, którą nabyli w poprzednich latach), poznają jakie części ciała mają zwierzęta (przypomną te podstawowe informacje i połączą z nowymi rogami, pazurami i ogonem), jako prace projektowa będą przygotowywać Alebrijes (magiczne stworzenia z Meksyku) i będą je opisywać za pomocą poznanych struktur. Słowem: przez 3 lata „znów” będą się uczyć o zwierzętach, tymczasem zmiany jakie będą zachodzić w głowach by połączyć stare z nowym będą ogromne. I fascynujące!

  Sprawdzanie wiedzy

  • na każdej lekcji sprawdzamy wiedzę naszych kursantów, pracując w małych grupach nie potrzebujemy do tego kartkówek, ocen, robimy to rzucając piłką czy balonem- systematycznie wracamy także do tego co sprawia największą trudność. Wiemy, że nie wszyscy uczniowie są w danej chwili gotowi by zrozumieć zagadnienie, dlatego przez cykliczne powtórki i zasadę spirali odświeżamy treści. Pod koniec działów przeprowadzamy także Quizy interaktywne oraz pisemne testy (sprawdzamy je stosując zasadę "zielonego ołówka" czyli pokazując uczniom, co mają dobrze i naprowadzając ich by samodzielnie znaleźli dobrą odpowiedź).

  Praca domowa

  • zajęcia odbywają się raz w tygodniu i wymagają ogromnego zaangażowania lektora i ucznia. Pojawiają się tu najlepsze oraz najcelniejsze materiały i aktywności. Oczywiście istnieje możliwość by spotkać się jeszcze raz by utrwalić materiał z lekcji, lecz aby uszanować Twój czas i czas Twojego dziecka, zachęcamy do zarezerwowania drugiego dnia (najlepiej dzień po zajęciach) na samodzielną pracę w domu: przygotowując notatkę do lekcji, robiąc interaktywną pracę domową, słuchając udostępnionych nagrań. Uważamy, że będzie to dla uczniów bardzo pomocne w drodze do autonomiczności!

  Drogi rodzicu

  Co otrzymasz od kursu?

  • zajęcia 30 x 60 minut
  • 3 x sobotnie warsztaty językowo- kulturowe
  • interaktywne zadania domowe do każdej lekcji;
  Informacje o kursie
  Czas trwania lekcji30 x 60 min + 3 spotkania warsztatowe
  Wielkość grupy6 - 8 dzieci
  Start kursuPaździernik
  Cena2400 zł /10x 245zł
  Dodatkowe płatne: zestaw kursanta- cena 149 zł. .

  Zapisz się do naszego newslettera

  Obserwuj na bieżąco szkołę Hola Mola.